Couleurs / Colors / Koulè

AGWE

Click for more complex Agwe vèvè

Langaj Agwe

Rite RADA
(The Agwe Woyo family/ Fanmi Agwe Woyo)
Agwe Do Kwala menfò
Agwe Tawoyo Azili Menfò
Agwe Tawoyo Do kwala Menfò
Agwe Tawoyo Makò Zangi Wèlo
Agwe Tawoyo Sewa
Agwe Tawoyo Tesius davi Houn
Agwe Vodoun Miwa
Agwe Woyo
Agwe Woyo Mede
Agwe Woyo Wanken Akoki
Akoki-Akoka
Alade
Awoyo Sogbagi Sobo
Basen Dore
Bo Kòwa Gwètò
Djedje Bakon
Gwegi Malò Makò Zangi Welo
Houn Gwètò
Imamou
Imamou Lèlè
Imanmou
Imanmou Alada Gwètò
Imanmou de
Imanmou Wèlo
Kaptèn Deba
Kaptèn Simbo
Klèmèy
Klèmezin Klèmèy
Koki Ginen
La-Balèn
La-Sirèn
Lade
Lisa Gweliye
Lisa Lisagbadja
Metrès Dayila
Metrès Lòvana
Metrès Severin Bel Fanm
Minagwe
Nèg Agikò Agilode
Nèg Basen-Ble
Nèg Djedje Bakon
Nèg Dlo Sale
Nèg Imamou Lade
Nèg Kòdan-Ble
Nèg Koki Lanmè
Nèg Kwala Zangi Welo
Nèg Kwala Zangi Wèlo
Nèg Nago Woyo
Nèg Sou Lanmè
Nèg Tayovi Wangi Tò Alade
Nèg Tayovi Wanminan
Nèg Zile Menfò
Nègès Imanmou Lade
Sesilo
Sina Madogwesan
Sirèn Djaman
Tayovi Wangi Tò Alade
Teta Letan
Woyo
Zangi Wèlo
Zile Menfò

 


Rite KONGO
(The Agwe Tèsi Freda family/ Fanmi Agwe Tèsi Freda)
Agwe Bolo Gwe
Agwe Masa Gwele
Agwe Tawoyo Do Masi-Masa Izagon
Agwe Tawoyo Kwala Zangi Wèlo
Agwe Tèsi Freda
Agwe To Lengi
Akoki-Akoka Aminagwe Woyo
Azagon I Masa Gweliye (Azagwe)
Do Masi-Masa Gwe
Do Masi-Masa Sobo Gwe
Go-Li Masa Gweliye
Houn Gwe Masa Gwe, kriol tayo
Izagon-Azagon
Jeneral Klèmèy
Kong La-Balèn
Kong La-Sirèn
Larèn Kawo
Larèn Nayile
Zili Zili Kawoulo

 

Rite DANPETRO
(The Agwe Lengi family/ Fanmi Agwe Lengi)
Agwe Lengi
Agwe Tawoyo, Goli Masa Gweliye
Agwe Tiyan·yan
Agwe Woyo Gweli Iman, Sagwe (Tagwe)
Awoyo Go Masa Gwe
Awoyo Goli Masa Gweliye
Awoyo Iman Sa Gwele
Awoyo Imasa Gwele
Awoyo Masa Gwele
Awoyo Masa Kou lye
Awoyo Masa Nou De
Dan·yi Masa Dogwe
Dja Masa Dan·yi
Do Masi-Masa Gole
Do Yèsè Si Mouwa
Éya Sansi Wèlo
Gran·n Adja
Gweli Iman Sa Gwe
Imanmou Kan Wèlo
Koki Oko, ki anba
Kowala Mede
Kwala Mitsho
La-Sirèn Manbo Ezili
Manbo Atemiz
Nèg Bashi-Basha
Nèg Tayovi Bohiman
Nèg Tayovi Wangitò
Yèse Si Kowaniye

| Home | Accueil |

1


Estelle Manuel's
VISION OF VODOUN CULTURE
flavodoun@gmail.com