Couleurs / Colors / Koulè

EZILI

Click for more complex vèvè

Langaj Ezili

Rite DANPETRO
(The Ezili Dantò family/ Fanmi Ezili Dantò)
Barako
Elizabèt Lento
Ezili Balyang
Ezili Danpetro
Ezili Dantò
Ezili Dowa
Ezili Fre
Ezili Freda Lada
Ezili Je Rouj
Ezili Laflanbo
Ezili Makaya
Ezili Mapyang
Ezili Poungwe
Ezili So
Gran·n Simba
Jan Dantò
Lafimen
Manbo Ezili
Menfò Ezili
Rasin Nan Bwa
Ti Jan Dantò
Zili-Zili Bagilo

Rite KONGO
(The Ezili Dodo family/ Fanmi Ezili Dodo)
Deblayi
Do Eya
Do Kento
Edo
Ezili Boumba
Ezili Dodo
Gran·n Ezili
Gran·n Ezili Doba
Gran·n Flèrizon
Gran·n Tsheleka
Manzèl Shifon
Mede Houn Madi
Mede Houn Madjawe
Samba Wèdo
Zenzen Zila
Zomadòn

Rite RADA
(The Ezili Freda family/ Fanmi Ezili Freda)
Ezili Freda Dawonmen
Madan Lawe Yèwe
Manbo Yagaza
Metrès Ezili Freda Dawonmen
Nègès Flavodoun Freda
Nègès Fredasi Freda
Nègès Nan·nou Lade
Nègès Rada Freda Dawonmen
Nègès Sibrakan Freda
Nègès Sizaflèvodoun Ountò Alada
Nègès Tabo Man·yan Voude
Nègès Yagaza
Nègès Yalode
Zazi Gran·n

Rite DANWONMEN
(The Ezili Gwètò family/ Fanmi Ezili Gwètò)
Djavan·nan Gwètò mamou Kan Malò
Djavan·nan Imanmou de
Evi Gwètò Nayinde
Ezili Doba
Ezili Freda Kawoulo
Ezili Gwètò
Ezili Ibo Eya
Ezili Seneka
Ezili To
Fanm Zila
Gran·n Ezili Dowa
Gran·n Silibo Vavoun
Gran·n Towa
Gran·n Zinga
Kawoulo
Zazi Moyo
Zazi Poungwe

| Home | Accueil |

 


Estelle Manuel's
VISION OF VODOUN CULTURE
flavodoun@gmail.com