Couleurs / Colors / Koulè

LOKO

Click for more complex vèvè

Langaj Loko

Rite DANWONMEN
(The Atisou Va Loko family/ Fanmi Atisou Va Loko)
Adja Loko
Aloko Vakisa
Ati Loko
Ati Sole Bosigwe
Atidan Loko
Atidan·yi e Oboloko
Atisole o Bosigwe
Atisou Va Loko
Atisou Va-lye
Atisou-gwe
Bo Lisa
Dosou Loko
Gran·n Miwaze
Lisa Dole Yèwe
Loko Pili Pili
Nègès Lisa
Oboloko
Papa So
Wa Loko Dje Lisa Gweliye

Rite DEREAL
(The Azagon Loko family/ Fanmi Azagon Loko)
Azagon
Azagon goli masa gweliye
Azagon Kenmbalada
Azagon Loko
Azagon Loko Atisougwe
Azagon Loko kilidja
Azagon Loko Madja Elouwe
Azagon Lokosi
Azagon Masa Gweliye
Azangon Loko Mayifado Taya Wangan

Rite NAGO
(The Azanblo Likiye family/ Fanmi Azanblo Likiye)
Azanblo Bo Likiye
Azanblo Gidi
Azanblo Gidi Wèlo Nèg Taya Wangan
Azanblo Gologo
Azanblo Likiye
Izagon
Kenmbalada Lada Bofye
Kowa Mede
Loko Adan·yi Ko

Rite RADA
(The Loko Atisou family/ Fanmi Loko Atisou)
Aloko Dja
Aloko Pili-Pili Shalode
Gren·n Promen·nen
Lasoutini Ladogwesan
Lenglenzen
Loko Atisou
Loko Atisou Gwe
Loko Azanblo Gidi Wèlo
Loko Dayifre
Loko Dewaze
Loko Djandjan
Loko Dje
Loko Kilidja
Loko Mayifado
Loko Medji
Loko Miwa
Loko Okouyewa
Loko Sendjò
Loko Va kisa Imado Kowa Mede
Loko Va kisa Imado Soto Kriòl
Loko Va Lade
Nèg Ason lan men
Nèg Bwa Mayi Fado
Nèg Gwo wosh nan mitan kouran
Nèg Lokosi Dayok Freda
Nèg Taya Awangansiye
Taya Wangan
Va Kisa Man·yen Gwelisa Loko
Va Kisa Man·yen Gweliye Loko
Wa Loko Pili-pili Pandjanman
Yogan·n Azagon

| Home | Accueil |

 


Estelle Manuel's
VISION OF VODOUN CULTURE
flavodoun@gmail.com